Pielgrzymka do Ziemi Świętej

      Termin: 16.08. – 23.08.2018r.

    Koszt: 2960zł + 120 USD dla 41-50 osób

    Koszt: 3100zł + 120 USD dla 31-40 osób

 

,,Gemmo, oczekuję cię na Kalwarii”

IV pielgrzymka pod patronatem św. Gemmy Galgani,

patronki Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej

(Ojcowie Pasjoniści; swietagemma.pl)

 

Program do pobrania              Ważne informacje

 

Harmonogram wpłat :

1 wpłata 1000 zł do końca lutego 2018r

2 wpłata 1000 zł do 1 maja 2018r

3 wpłata 960zł do 1 lipca 2018r

120 USD  zbierane na miejscu po przylocie do Izraela.

 

Uwa­ga!

PASZPORT – waż­ny co naj­mniej 6 mie­sią­ce od daty powro­tu, pasz­port nie może zawie­rać pie­czą­tek m.in. libań­ski­ch, libij­ski­ch i syryj­ski­ch. Zgod­nie z polsko-izraelską umo­wą o ruchu bez­wi­zo­wym oby­wa­te­le pol­scy od 2000r. nie potrze­bu­ją wiz. Pod­czas odpra­wy po przy­lo­cie otrzy­mu­ją Pań­stwo wizę, któ­rą nale­ży zacho­wać do koń­ca poby­tu w Izra­elu.

 

1 dzień   

      Msza święta o 12:00 w kaplicy lotniska im F. Chopina w Warszawie O godzinie 12:45 odprawa  i wylot do Izraela o 15:40 Po wylądowaniu ok. 20:30 i spotkaniu z przewodnikiem przejazd do hotelu  w Nazarecie na obiadokolację i nocleg.

 

2 dzień  

Śniadanie. Przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego: Góra Błogosławieństw, Tabha - miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra,Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Dla chętnych możliwość degustacji ryby św. Piotra (ok. 20 USD/os). Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. Obiadokolacja i nocleg na północy Izraela.

 

3 dzień

Śniadanie. Następnie przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw szerut taxi) na górę Tabor. Następnie przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa oraz Cezarei Nadmorskiej: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu. Przejazd do Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg w Betlejem.

 

4 dzień

Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał  w  Miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny, Pole Pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum Holokaustu: Yad Vaszem. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 25 USD/os): w programie przejazd przez dzielnice ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora pod Knesetem, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu.

 

5 dzień

Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną – panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster - Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

 

6 dzień

Śniadanie. Przejazd do Kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) –  krótki postój pod Qarantal - Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora  (możliwość wjazdu kolejką linową na G. Kuszenia do Klasztoru Kuszenia – 15 USD/os). Plażowanie i kąpiel  w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 417 m ppm) a następnie Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Wizyta nad Jordanem w prawdziwym miejscu chrztu Chrystusa – Kacar El Jahud. Następnie Betania: kościół i grobowiec Łazarza. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

 

 7 dzień

Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny  i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa –  Via Dolorosa - do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie  Kotel Maarawi (Ściana Płaczu).  Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

 

 8 dzień

Śniadanie. Transfer na lotnisko Ben Gurion ok. 7.00. Odlot do kraju ok. 11:30. Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec korekcie czasowej lub zmianie z powodów niezależnych od organizatora. Msza święta  jest codziennie.

 

  Świadczenia:

- na miejscu przejazdy klimatyzowanym autokarem

- polskojęzyczny przewodnik*,

- 7 noclegów w hotelach klasy 3* ze śniadaniem i obiadokolacją, pokoje 2-3 osobowe z łazienką.

- wszystkie wstępy płatne do obiektów podanych w programie (dodatkowo płatne na miejscu)

- taksówki na Górę Tabor

- prom po Jeziorze Galilejskim

- codzienne Msze święte