Szanowni Państwo, 

   

  Już od 25 maja 2018r zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

   

  W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności
  Gabriel Mir opisuje w jaki sposób przetwarza Państwa dane
  i jakie są związane z tym prawa. 

   

  Polityka Ochrony Prywatności

   

  1.Właścicielem Biura Pielgrzymkowo –Turystycznego Gabriel Mir jest  Monika Zawadzka. Firma przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Podróżnych. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Gabriel Mir zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Gabriel Mir sprawuje kontrole nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień wówczas gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia i organizacji imprez turystycznych.

  2. W celu realizacji imprez turystycznych dane personalne klientów są przetwarzane przez Gabriel Mir. Administratorem bazy danych jest Gabriel Mir Monika Zawadzka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Derkaczy 69/2, 04-963 Warszawa, NIP: 1132174588; Regon: 368446561. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą maila: gabrielmir@gabrielmir.pl

  3.W sytuacji określonej w pkt. 2, Gabriel Mir udostępnia Instytucjom współpracującym z Gabriel Mir za zgodą Podróżnych, którzy biorą udział w danej Imprezie Turystycznej, ich dane osobowe niezbędne do organizacji i przebiegu Imprezy. Zgoda na udostępnianie i przetwarzanie danych zawarta jest w Umowie podpisywanej przez Podróżnego oraz w formularzu Zapisy (na stronie internetowej gabrielmir.pl)

   

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie, szczególnie RODO, do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Gabriel Mir

  Cele przetwarzania danych osobowych:

  -  przekazywanie danych osobowych do Gabriel Mir Monika Zawadzka drogą

     elektroniczną  (e -mail) – obsługa zgłoszeń na pielgrzymkę

  -  przekazywanie danych osobowych do firmy ubezpieczającej imprezę

     turystyczną – zapewnienie świadczeń KL, NNW i ubezpieczenie bagażu

     Podróżnych

  -  przekazywanie danych osobowych do hoteli/pensjonatów w których

     nastąpi zakwaterowanie w czasie trwania imprezy turystycznej lub

     liniom lotniczym moich danych osobowych w celu rezerwacji biletów

     lotniczych jeśli impreza ma charakter samolotowy lub

     samolotowo/autokarowy – obsługa imprezy turystycznej

  -  przekazywanie pracownikom Gabriel Mir, pilotom danych

     osobowych w celach związanych z organizacją i imprezy turystycznej – obsługa

     imprezy turystycznej

  - usługi księgowo -rozliczeniowe

  - archiwizacja,

  - obsługa reklamacji oraz zwrotów,

  - inne, związane z usługą oraz zapytaniami.

   

  5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Podróżnego jest dobrowolne. Jednak niezbędne dla uczestnictwa w Imprezie Turystcznej jest podanie danych wymienionych w pkt. 7   w celach określonych w pkt. 4.

   

  6. Klienci mogą przeglądać oferty pielgrzymek bez uprzedniej Rejestracji oraz    podawania danych osobowych.

   

  7. Dane podawane przez Podróżnego w trakcie Rejestracji na stronie gabrielmir.pl  lub w siedzibie Biura Babriel Mir  to:

  - imię i nazwisko

  - pesel

  - adres

  - nr telefonu

  - adres poczty elektronicznej.

  - informacja czy posiada chorobę przewlekłą (nie trzeba podawać nazwy)

    choroby)

  Wyżej wymienione dane wykorzystywane są do celów organizacji imprezy turystycznej i związanych z nią zobowiązań j np. ubezpieczenie Podróżnych (cele - patrz pkt. 4):

   

  Dane kontaktowe, za zgodą Podróżnego, wykorzystywane są również do przesyłania Podróżnemu przez Gabriel Mir informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

   

  8. Dane Podróżnych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

   

  9. Dokumentacja Umów z danymi osobowymi przechowywana jest przez Gabriel Mir w okresie 5 lat z mocy istniejącego prawa o archiwizacji danych.