Pielgrzymka do Ziemi ŚwiętejCena: 3160 PLN
Dostępna ilość miejsc: 2

REZERWUJ  KONTAKT

Termin: 14.02 – 21.02.2020r


Pielgrzymka samolotowa


Koszt: 3160 zł

+ 120 USD Płatne u przewodnika w Izraelu (wstępy i napiwki)OPIS WYCIECZKI

1

dzień 1

PRZELOT DO IZRAELA
Godzina 11:00 Msza święta. na lotnisko 12:00 Odprawa 15:25 odlot Przylot 20:10 i spotkaniu z przewodnikiem przejazd do
hotelu w Nazarecie na obiadokolację i nocleg.

2

dzień 2

G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA- KAFARNAUM - G. TABOR
Śniadanie. Przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego: Góra Błogosławieństw, Tabha - miejsce cudownego rozmnożenia ryb i
chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą,
śpiewaniem i tańcami. Dla chętnych możliwość degustacji ryby św. Piotra (ok. 20 USD/os). Następnie wjazd taksówkami
wieloosobowymi (tzw szerut taxi) na górę Tabor. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

3

dzień 3

NAZARET - KANA - HAJFA – CEZAREA
Śniadanie. Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Następnie przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu. Przejazd do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.

4

dzień 4

G. SYJON – G. OLIWNA
Śniadanie. Następnie wyjazd do Jerozolimy. Wjazd autokarem na Górę Oliwną - Betfage (sanktuarium Niedzieli Palmowej); panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster - Ojcze Nasz, cmentarz żydowski, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał); Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi i Grota Pojmania; Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida; Kościół In Galicantu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

5

dzień 5

BETLEJEM
Śniadanie. Zwiedzanie Pola Pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Betlejem - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny. Nawiedzenie Klasztoru Małej Arabki. Spacer wśród muru oddzielającego Izrael od Palestyny. Następnie nawiedzenie betlejemskiego sierocińca prowadzonego przez polskie siostry Elżbietanki. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

6

dzień 6

EIN KAREM – YAD VASHEM– EMMAUS
Śniadanie. Następnie Emmaus, gdzie Pan Jezus ukazał się swoim Uczniom po raz pierwszy po Zmartwychwstaniu. Przejazd do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum Holokaustu – Yad Vashem. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

7

dzień 7

BETANIA - KACAR EL JAHUD - WADI QELT- JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN
Śniadanie. Wizyta w Betanii – kościół i grobowiec Łazarza. Wizyta nad Jordanem – odnowienie chrztu dla Pielgrzymów w prawdziwym miejscu chrztu Pana Jezusa – Kacar El Jahud. Następnie Jerycho (najstarsze miasto świata) – opcjonalnie wjazd kolejką linową na Górę Kuszenia Jezusa (16 USD/os) oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora. Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 417 m ppm). Powrót do hotelu w Betlejem – po drodze kanion Wadi Qelt (panorama). Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

8

dzień 8

JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA
Śniadanie. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Kościół Biczowania, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa - Via Dolorosa - do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Kotel Maarawi (Ściana Płaczu). Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

9

dzień 9

ODLOT DO KRAJU – TEL AVIV
Śniadanie. 6:00 Transfer na lotnisko Ben Gurion. Odlot do kraju o 11:25 przylot 14:25

 

Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie lub przestawieniu. Msza święta codziennie (w miarę możliwości w wybranym sanktuarium).


**dopłata do FB – 120 USD/os
Świadczenia:

  • na miejscu przejazdy klimatyzowanym autokarem
  • polskojęzyczny przewodnik
  • 8 noclegów w hotelach klasy 3* ze śniadaniem i obiadokolacją pokoje 2-3 osobowe z łazienką.
  • wszystkie wstępy płatne do obiektów podanych w programie (dodatkowo płatne na miejscu)
  • taksówki na Górę Tabor
  • prom po Jeziorze Galilejskim
  • codzienne msze święte


GABRIEL MIR Monika Zawadzka ul. Derkaczy 69 m 2 04-963 Warszawa NIP: 113-217-45-88
Konto Złotówkowe Bank Pekao SA.SWIFT: PKOPPLPW PL 85 1240 1095 1111 0010 8604 7909

 

 

Zarezerwuj miejsce na wyjazdWyrażam zgodę na: