ZIEMIA ŚWIĘTA

        

ŚWIADCZENIA:

-    na miejscu przejazdy klimatyzowanym autokarem

-    polskojęzyczny przewodnik

-    6 noclegów w hotelach klasy turystycznej ze śniadaniem i obiadokolacją pokoje 2-3 osobowe z łazienką.

-    wszystkie wstępy płatne do obiektów podanych w programie (dodatkowo płatne na miejscu)

 -   taksówki na Górę Tabor

 -   prom po Jeziorze Galilejskim

 -   zestawy nagłaśniające

 -   codzienne Msze święte

 -   ubezpieczenie KL, NNW i BP

 -   opieka duchowa i pilotowanie – ks. Leszek Rasztawicki

          

             DODATKOWE OPŁATY:

- dopłata do pokoju jednoosobowego – 170 USD/os

- napoje do posiłków

- prywatne wydatki   

- wycieczki fakultatywne opisanych w programie („Jerozolima nocą”, „G. Kuszenia”, ryba św. Piotra)

- taca pielgrzymów z Mszy świętej

- inne nie objęte programem

           - 120 USD PŁATNE NA MIEJSCU PO PRZYLOCIE ( WSTĘPY I NAPIWKI ) – OBLIGATORYJNIE

- Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – zawiera się do 3 dni od 1 wpłaty (w razie udokumentowanej rezygnacji z pielgrzymki z powodów zdrowotnych i innych zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można ubiegać się od Ubezpieczyciela o zwrot poniesionych kosztów.

 

- ZMIANA DANYCH PERSONALNYCH PO WYSTAWIENIU BILETÓW LOTNICZYCH – 200ZŁ - OBLIGATORYJNIE

 

 

HARMONOGRAM WPŁAT – 40 i więcej

 

do 28.05.2023  –  1 rata 2550 zł na spotkaniu organizacyjnym

do 28.08. 2023 –  2 rata 380 USD

 

 

  • Na czas wyjazdu należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek m. in. syryjskich, libijskich i libańskich

 

  • Prosimy mieć na uwadze że warunki wjazdowe ( m in. obostrzenia z tytułu covid 19 ) mogą ulegać zmianie. W przypadku konieczności wykonania testu/testów ich koszt i wykonanie leżą po stronie uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do rezygnacji z pielgrzymki.

 

  • Cena pielgrzymki dotyczy wyjazdu od 40 osób wzwyż. W przypadku mniejszej frekwencji – większa opłata:

 

  • 30 – 39 osób  2850 zł + 450 USD +  (120 USD wstępy, napiwki )

 

 

Biuro Gabriel Mir, Derkaczy 69/2 w Warszawie, posiada certyfikat o gwarancji ubezpieczeniowej w Signal Iduna pod nr M522994 który jest ważnydo 26.10.2023, natomiast w Rejestrze Organizatorów Turystyki biuro znajduje się pod numerem 1954.

Tel: 513 599 323 ( Monika Zawadzka), gabrielmir@gabrielmir.pl,gabrielmir.pl

 

Konto złotówkowe: 85 1240 1095 1111 0010 8604 7909

Konto dolarowe: 06 1240 1095 1787 0010 8604 8414

ZIEMIA ŚWIĘTACena: 2550 PLN
Dostępna ilość miejsc: 18

REZERWUJ  KONTAKT

HARMONOGRAM WPŁAT – 40 osób i więcej

 

do 28.05.2023  –  1 rata 2550 zł na spotkaniu organizacyjnym ( dotyczy grupy z Lewiczyna ) lub przelew

do 28.08. 2023 –  2 rata 380 USD

 OPIS WYCIECZKI

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

      Termin: 28.11. – 4.12.2023r.

      2550 zł + 380 USD ( od 40 osób )

 

 

 

1 DZIEŃ:        PRZYLOT – TEL AVIV ( Zbiórka lotnisko Chopina 3:00 przy Kaplicy – lot: 6:00 -10:45 )

Przylot do Tel Avivu w godzinach popołudniowych. Spotkanie z przewodnikiem i przejazd do Tel Avivu. Spacer po uliczkach Starej Jaffy. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

 

2 DZIEŃ:           JEROZOLIMA: G. OLIWNA – G. SYJON

Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną - panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz

mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster - Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit

(Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra Syjon –

Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In

Galicantu. Nawiedzenie betlejemskiego sierocińca prowadzonego przez polskie Siostry

Elżbietanki. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

 

3 DZIEŃ:           BETLEJEM – EIN KAREM – YAD VASHEM

Śniadanie. Zwiedzanie Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana

Chrzciciela). Muzeum Holokaustu: Yad Vaszem. Przejazd do Betlejem – Bazylika Narodzenia Pana

Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na

świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny, Pole Pasterzy - gdzie

aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. Dla chętnych

zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 25 USD/os).

 

      4 DZIEŃ:            WADI QELT- JERYCHO – MORZE MARTWE - QUMRAN – KACAR EL JAHUD - BETANIA

Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) –

krótki postój pod Qarantal – Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora.

Dla chętnych możliwość wjazdu na Górę Kuszenia kolejką linową do Klasztoru Kuszenia

(20 USD/os), Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na

świecie – 417 m ppm). Następnie Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje

Pisma Świętego. Możliwość odnowienia chrztu dla Pielgrzymów w rzece Jordan –

Kacar El Jahud – prawdziwe miejsce chrztu Pana Jezusa. Następnie Betania – kościół i grobowiec Łazarza.

Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

      

5         5 DZIEŃ:            JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA

Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i

sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa - Via Dolorosa –

do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi

(Ściana Płaczu). Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

 

6        6  DZIEŃ:            G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA- KAFARNAUM - G. TABOR

Śniadanie. Następnie przejazd nad Jezioro Galilejskie: Góra Błogosławieństw, Tabha - miejsce

cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara

synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Dla chętnych możliwość

degustacji ryby św. Piotra (ok. 25 USD/os). Wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw szerut taxi) na

górę Tabor. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

 

7 DZIEŃ: NAZARET - KANA - HAJFA - CEZAREA - ODLOT

Ś          Śniadanie. Następnie zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa,                                   

            gdzie mieszkała święta Rodzina. Przejazd do Kany Galilejskiej – gdzie Jezus przemienił wodę w wino:

            dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Następnie przejazd

            do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa.

            Przejazd do Cezarei Nadmorskiej – podziwianie wspaniale zachowanego akweduktu z czasów rzymskich.

            Przejazd na lotnisko. Wylot z Tel Avivu o godzinie 20:00. W Polsce: 23:05

 

            Program  jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie

            lub przestawieniu. Msza święta codziennie (w miarę możliwości w wybranym sanktuarium).

 

 

Zarezerwuj miejsce na wyjazdWyrażam zgodę na: