Pielgrzymka do Ziemi Świętej

      Termin: 24.02. – 3.03.2019r.

       Koszt: 3160zł + 120 USD

 

 

 

 

Dzień 1, 24.02 (ndz):       
 Wylot 15.25 z Warszawy. Po wylądowaniu o 20:15 i spotkaniu z przewodnikiem przejazd do hotelu w Nazarecie na obiadokolację i nocleg.
Dzień 2, 25.02 (pn):     G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA- KAFARNAUM - NAZARET
Śniadanie. Przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego: Góra Błogosławieństw, Tabha - miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z   modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Dla chętnych możliwość degustacji ryby św. Piotra (ok. 20 USD/os). Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. Obiadokolacja i nocleg na północy Izraela.

Dzień 3, 26.02 (wt):     KANA – G. TABOR - HAJFA – CEZAREA
Śniadanie. Następnie przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw szerut taxi) na górę Tabor. Następnie przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i  zatokę Hajfa oraz Cezarei Nadmorskiej: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu. Przejazd do Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg w Betlejem.
Dzień 4, 27.02 (śr):     BETLEJEM – EIN KAREM – YAD VASHEM
Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i  jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny, Pole Pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum Holokaustu: Yad Vaszem. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 25 USD/os): w programie przejazd przez dzielnice ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora pod Knesetem, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu.
Dzień 5, 28.02 (czw):     WADI QELT- JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN – KACAR EL JAHUD - BETANIA
Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) - krótki postój pod Qarantal - Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora (możliwość wjazdu kolejką linową na G. Kuszenia do Klasztoru Kuszenia – 15 USD/os). Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 417 m ppm) a następnie Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Wizyta nad Jordanem w prawdziwym miejscu chrztu Chrystusa – Kacar El Jahud. Następnie Betania: kościół i  grobowiec Łazarza. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
Dzień 6, 1.03 (pt):     JEROZOLIMA: PROCESJA NIEDZIELI PALMOWEJ
Śniadanie. Wejście na Górę Oliwną: Bazylika Agonii, Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Kościół grobu Maryi  i Grota Pojmania. Podejście do kościoła Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Cmentarz Żydowski: podziwianie niesamowitej panoramy Starego Miasta. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 7, 2.03 (so):     JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA – G. SYJON
Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa - Via Dolorosa - do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu).  Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
Dzień 8, 3.03 (ndz):     JEROZOLIMA - TEL AVIV – WARSZAWA
Śniadanie. Transfer na lotnisko Ben Gurion. Odlot do kraju o 11:25. Lądowanie w Warszawie o godz. 14.25.