Szanowni Państwo, 

 

Już od 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

 

W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności
Gabriel Mir opisuje w jaki sposób przetwarza Państwa dane
i jakie są związane z tym prawa

 

Polityka Ochrony Prywatności

 

1.Właścicielem Biura Pielgrzymkowo –Turystycznego Gabriel Mir jest  Monika Zawadzka. Firma przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Podróżnych. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Gabriel Mir zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Gabriel Mir sprawuje kontrole nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień wówczas gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia i organizacji imprez turystycznych.

2. W celu realizacji imprez turystycznych dane personalne klientów są przetwarzane przez Gabriel Mir. Administratorem bazy danych jest Gabriel Mir Monika Zawadzka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Derkaczy 69/2, 04-963 Warszawa, NIP: 1132174588; Regon: 368446561. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą maila: gabrielmir@gabrielmir.pl

3.W sytuacji określonej w pkt. 2, Gabriel Mir udostępnia Instytucjom współpracującym z Gabriel Mir za zgodą Podróżnych, którzy biorą udział w danej Imprezie Turystycznej, ich dane osobowe niezbędne do organizacji i przebiegu Imprezy. Zgoda na udostępnianie i przetwarzanie danych zawarta jest w Umowie podpisywanej przez Podróżnego oraz w formularzu Zapisy (na stronie internetowej gabrielmir.pl

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie, szczególnie RODO, do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Gabriel Mir

Cele przetwarzania danych osobowych:

-  przekazywanie danych osobowych do Gabriel Mir Monika Zawadzka drogą

   elektroniczną  (e -mail) – obsługa zgłoszeń na pielgrzymkę

-  przekazywanie danych osobowych do firmy ubezpieczającej imprezę

   turystyczną – zapewnienie świadczeń KL, NNW i ubezpieczenie bagażu

   Podróżnych

-  przekazywanie danych osobowych do hoteli/pensjonatów w których

   nastąpi zakwaterowanie w czasie trwania imprezy turystycznej lub

   liniom lotniczym moich danych osobowych w celu rezerwacji biletów

   lotniczych jeśli impreza ma charakter samolotowy lub

   samolotowo/autokarowy – obsługa imprezy turystycznej

-  przekazywanie pracownikom Gabriel Mir, pilotom dane

   osobowe w celach związanych z organizacją i imprezy turystycznej – obsługa 

   imprezy turystycznej

- realizacja i rozliczenie umów sprzedaży w ramach Biura

- obsługa transakcji sprzedaży

- usługi księgowo -rozliczeniowe

- archiwizacja,

- obsługa reklamacji oraz zwrotów,

- inne, związane z usługą oraz zapytaniami.

 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Podróżnego jest dobrowolne. Jednak niezbędne dla uczestnictwa w Pielgrzymce jest podanie danych wymienionych w pkt. 7  w celach określonych w pkt. 4.

6. Klienci mogą przeglądać oferty pielgrzymek bez uprzedniej Rejestracji oraz    podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Podróżnego w trakcie rejestracji na stronie

   gabrielmir.pl lub w siedzibie Biura Gabriel Mir  to:

- imię i nazwisko

- pesel

- adres

- nr telefonu

- adres poczty elektronicznej.

- informacja czy posiada chorobę przewlekłą (nie trzeba podawać nazwy

  choroby)

Wyżej wymienione dane wykorzystywane są do celów organizacji imprezy turystycznej i związanych z nią zobowiązań j. np. ubezpieczenie Podróżnych (cele - patrz pkt. 4)

Dane kontaktowe, za zgodą Podróżnego, wykorzystywane są również do przesyłania Podróżnemu przez Gabriel Mir informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Podróżnych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Dokumentacja Umów z danymi osobowymi przechowywana jest przez Gabriel Mir w okresie 5 lat z mocy istniejącego prawa o archiwizacji danych.