I filar ubezpieczeniowy

 

 

Gwarancja Ubezpieczeniowa (Certyfikat) - bardzo istotny dokument stanowiący gwarancję legalności firmy. Zezwala na świadczenie imprez  turystycznych  - w naszym przypadku – na terenie całego świata.  Zabezpiecza prawa klientów, związanych z pokryciem kosztów powrotu do kraju a także zwrot wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną w momencie ewentualnej upadłości firmy. 

  1. usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym;
  1. impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;
  1. wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników;

 

Wpłata zaliczki na konto jest równoważna z zawarciem umowy z firmą Gabriel Mir.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

II filar ubezpieczeniowy

 

Zarządzenie Ministra Sportu i Turystyki z listopada 2016r. Jest to składka od turystów wyjeżdzających z biurem podróży  związana z finansowaniem roszczeń klientów upadających touroperatorów.

Firma Gabriel Mir opłaca składki TFG  rzędu 10 zł/os  (Europa)  oraz składkę TFP ( Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł/os ( Europa). Składki zawarte są w cenie imprezy.

 

Dokumenty do pobrania:

 

TGF informacje